Welke trainingen

TopEvent, heeft geen open aanbod van trainingen. De trainingen worden altijd in opdracht van samenwerkingspartners gegeven, zoals huisartsenorganisaties, ziekenhuizen e.d. Hieronder staan trainingen zoals wij die al hebben verzorgd voor onze opdrachtgevers.

Omgaan met over-assertieve patiënten

boze patient

Bejegening in de zorg
Bejegening in de zorg of te wel respectvol omgaan met patiënten. Hoe gaan we met elkaar om in de gezondheidszorg? Je zult als patiënt maar het idee hebben, volledig genegeerd te worden, of niet gezien te worden. Of je zult maar verkeerd begrepen worden. Hoe sta je als zorgverlener hierin? In deze training wordt stilgestaan bij jouw eigen houding in de omgang met mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Met jouw reacties mogen de mensen het in de zorg doen, of ze willen of niet.

Dagdeel 1: Hoe ben jij als hulpverlener?
Hoe kom je over? Wat zijn je sterke en zwakke punten. Wat zijn jouw valkuilen? En hoe kun je deze verbeteren? Hoe zijn de verhoudingen in de zorg. (Rol patiënt, arts, hulpverlener/verschil in kennisniveau, vooroordelen, teveel informatie geven). Welke interacties zijn er? Hoe kom je empathisch over?
Welke reacties roepen bepaalde patiënten bij je op? Welke patiënten wekken bij jou?
Dagdeel 2: Hoe ga je om met eisende patiënten
Hoe kun je omgaan met agressieve en ongeduldige patiënten aan de telefoon en aan de balie? Soms voel je je geïntimideerd of bedreigd en je grenzen worden overschreden… Helaas is de kans groot dat je die ander met jouw eerste, natuurlijke reactie nog kwader maakt. Hoe je je kunt verplaatsen in de patiënt?
Hoe je begrip kunt tonen voor de patiënt en hoe voorkom je dat kleine kwesties, grote problemen worden. Hoe kun je van een klagende patiënt een tevreden patiënt maken. Hoe je de escalatiecyclus van agressie doorbreken? Hoe kun je op een juiste en niet bedreigende manier aangeven richting patiënt wat je vindt van het gedrag van de patiënt met respect voor de patiënt? Hoe kun je je grenzen beter bewaken, bij grensoverschrijdend gedrag?

Communicatie leergang in de zorg

Schermafdruk 2017-10-21 14.33.04

Als doktersassistente ben je de spil in het netwerk. Je bent de persoon waarmee de patiënt in eerste instantie het meeste contact heeft. Als doktersassistente ben je de hele dag bezig met communiceren met de patiënten, je collega’s, de huisartsen en anderen. Herken je een (of meer) van onderstaande situaties?

Dagdeel 1: Wat is goede communicatie? Waar kan het mis gaan? T Verbaal versus non-verbaal communiceren. Feiten versus meningen.Selectieve waarnemingen. Wat is objectief en wat is subjectief.

Dagdeel 2: Wat is LSD en wat kan het je opleveren? Hoe luister je actief? Open versus gesloten vragen.  Het nut van samenvatten. Hoe ben je assertief? Hoe geef en ontvang je feedback?  Wat is het effect van complimenten. Hoe weiger je verzoeken?

Dagdeel 3: Bejegening, wat is dat? Machtsongelijkheid in de zorg. Wanneer gaat het mis? Hoe ontstaan conflicten? En hoe voorkom je ze? Hoe ga je om met klagende patënten? Waarom klagen patiënten? Hoe haal je de hulpvraag boven?

Dagdeel 4: Waarom komt kritiek zo hard aan? Primaire reactie: Fight, Flight, Freeze. Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen en ontwikkelpunten wat betreft communicatie?

1 op 1 training consultvoering

Je probeert altijd de hulpvraag van je patiënten zo goed mogelijk naar boven te halen en te beantwoorden., maar komt het altijd ook zo over bij de patiënt? Een boodschap goed over kunnen brengen en ook nog inhoudelijk en feitelijk helemaal up-to-date zijn, is nog geen garantie voor een tevreden patiënt.

Dagdeel
Kleine tips kunnen een wereld van verschil maken. Na een korte kennismaking, observeer ik graag jouw consult (en dat van anderen). Ik maak notities over hoe ik het door jou gevoerde gesprek vanuit het perspectief van de patiënt heb ervaren. In overleg met jou (en de patiënt) worden er ook filmopnames gemaakt.Omdat ik weet dat het doodeng kan voelen als ik mee kom kijken, wil ik je meegeven dat jouw consult waarschijnlijk al heel goed gaat. Het zijn soms kleine simpele tips die je kunnen helpen om de patiënt nog meer tevreden naar huis te laten gaan.De resultaten van mijn observaties koppel ik aan jou terug op een gezamenlijk moment. Vanuit dit terugkoppelmoment willen we graag komen tot 10 handige tips die we met zijn allen in de praktijk kunnen toepassen.

Praktisch leidinggeven voor artsen

leader.jpg

Als arts ben je opgeleid om mensen beter te maken. Hoe ga je in hemelsnaam goed om met je medewerkers? Je bent erg betrokken bij je werk. Je medewerkers zijn dat niet allemaal. Leidinggeven wordt steeds ingewikkelder. Je moet beschikken over een groot aantal vaardigheden. Je stijl van leidinggeven zal moeten gaan van instruerend tot coachend.

Dagdeel 1: Hoe moet ik mijn personeel aansturen?  Welke stijlen van leidinggeven zijn er?  Welke stijl past bij wie?  Hoe ontwikkelen nieuwe medewerkers zich? Wanneer moet ik aan de bel trekken? Wat is het verschil tussen ‘willen’ en ‘ kunnen’ ? Hoe instrueer ik? Hoe coach ik? Aan wie kan ik delegeren en aan wie niet? Hoeveel tijd ben ik hiermee kwijt? Ik wil eigenlijk geen echte baas zijn, maar een gewone collega. Kan dat?
Dagdeel 2: Hoe voer ik functioneringsgesprek?  Welke onderwerpen bespreek ik in zo’n gesprek? Hoe stel ik mezelf op? Hoe kan ik mijn personeel beïnvloeden?  Hoe kan ik omgaan met conflicten of met lastig gedrag van medewerkers of in het team? Hoe geef ik feedback? Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers er niet de kantjes van aflopen? Waarom luisteren ze eigenlijk niet naar mij? En waarom doen ze niet het werk dat ze moeten doen, uit zichzelf?

IZEP workshop (Instrument Zelfevaluatie Patientveiligheidscultuur)

Met de IZEP, Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (NIVEL, 2006) kunt u de veiligheidscultuur op een afdeling inzichtelijk maken en plannen ter verbetering maken.

Met de IZEP kunt u als hoger- en middenmanagement met uw medewerkers het gesprek en de discussie over patiëntveiligheid starten. Alle betrokkenen krijgen inzicht in het begrip patiëntveiligheidscultuur. Vervolgens kan de afdeling/het team door middel van zelfreflectie bepalen wat het niveau van de huidige cultuur is en waar zij naar kan streven. De IZEP is niet bedoeld voor het vergelijken van afdelingen/ziekenhuizen.

Leergang praktijkmanager

Schermafdruk 2017-10-21 14.47.55

In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de praktijkmanager. De scholing wordt afgesloten met een zelf ontwikkeld verbeterplan voor de (eigen) praktijk.

Dagdeel 1: Hoe zit de organisatie/structuur van ‘mijn ‘ (tand)artsenpraktijk in elkaar? Wat is de plaats van de praktijkmanager in de organisatie? Hoe om te gaan met deze (nieuwe) functie en de nieuwe plaats in de organisatie? Wat is een praktijkmanager? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de praktijkmanager? Wat doe ik aan taken? Wat zou ik nog kunnen doen. Wat zijn de sterke- en zwakke punten van de praktijk? Wat zijn de kansen en bedreigingen? (SWOT-analyse)

Dagdeel 2: Hoe ontwikkel ik een verbeterplan?  Wat zijn mij kern kwaliteiten, valkuilen, allergieën en ontwikkelpunten? Sommige mensen liggen me gewoon niet…Met bepaalde mensen heb ik erg veel moeite…Mensen indelen met kleuren (Insights Discovery ©) Hoe is de kleursamenstelling in ons team? Welke consequenties heeft dit voor het samenwerking in het team. Hoe maak ik van onze groep medewerkers in de praktijk een echt team? Wat is het verschil tussen een groep en een team? Hoe ontwikkelen teams zich? Welke 5 fasen van teamontwikkeling zijn er? (Tuckman)

Dagdeel 3: Communicatie wat kan er mis gaan? Feiten versus interpretaties in de communicatie.Vijf waarheden van communicatie? Hoe optimaliseer je de communicatie. Hoe kan ik overtuigen en beïnvloeden. Verbaal versus non-verbaal communiceren.
Hoe geef ik feedback? Gebruik van checklist.Johari-venster. Hoe corrigeer je medewerkers?

Dagdeel 4: Hoe ‘stuur’ je je medewerkers aan? Welke type ben ik?
Relatiegericht versus taakgericht aansturen. Hoe ontwikkelen (nieuwe) medewerkers/ stagiaires zich? (Hersey Blanchard. Situationeel Leidinggeven) Welke stijlen van leidinggeven zijn er? Instrueren, overtuigen, overleggen, coachen en delegeren. Wanneer pas je welke stijl toe? Hoe stimuleer en motiveer ik mensen? Welke stijl van leidinggeven pas je toe bij wie? Wat zijn de 7 eigenschappen van effectief leiderschap (Covey). Wat is een functioneringsgesprek? Hoe voer ik functioneringsgesprek?

Dagdeel 5: Stress management. Energievreters. Hoe zorg je voor een goede balans werk en privé? Timemanagement. Hoe hou ik het overzicht.. Hoe doe ik de planning? Lange versus korte afspraken? Omgaan met conflicten. Eindopdracht: schrijven en presenteren van een verbeterplan over een van behandelde onderwerpen uit de opleiding. De tandartsen van de desbetreffende praktijk mogen ook komen luisteren naar het verbeterplan.

Motiverende gespreksvoering

Schermafdruk 2017-10-21 14.51.42

Afgelopen week ging ik voor de 7e keer met mijn (puber)dochter naar de fysiotherapeut. Dochter was snel gegroeid, en was onder behandeling van de fysiotherapeut voor houdingscorrigerende oefeningen. Één keer per maand, bezochten we deze uiterst vriendelijke fysiotherapeut. Elke week legde hij trouw de oefeningen uit die mijn dochter thuis elke dag moest doen. En elke week deed mijn dochter die oefeningen…. niet, tot ze weer een uur voorafgaande aan de afspraak met de fysiotherapeut snel thuis de oefeningen (die ze bijna allemaal al was vergeten) oefende. Hoe zit dat nu, denk je? Je zou toch denken dat iemand gewoon zijn oefeningen doet?

Ik wil wel stoppen met roken, maar eigenlijk ook niet. Mijn opa was een roker en is toch 95 jaar geworden..dus ja , het valt dus eigenlijk wel mee…Hoe kun je iemand motiveren tot nieuw gedrag? Hoe krijg je mensen in beweging om hun ‘levenswijze’ aan te passen? In de gezondheidszorg wordt motiverende gespreksvoering veelvuldig toegepast. Hulpverleners zetten het in, bij verschillende problemen zoals het stoppen met roken of bijv. het verminderen van alcoholgebruik. De basis is dat motivatie om te veranderen wordt beschouwd als iets wat de hulpverlener bij een cliënt uitlokt in plaats van oplegt.Help ik heb het te druk

Herken je de situatie, dat je met je tas met spullen en extra leesstof in je hand, net te laat voor de winkel staat. En dat je hebt beloofd iets af te maken, en dat je dat bijna was vergeten. En dat je zoveel tijd lijkt kwijt te zijn met onbenulligheden? En dat de zaken die je echt belangrijk vindt, dat je daar te weinig tijd voor hebt. En dat dat niet altijd even goed voelt. En dat elke dag je mailbox, groter lijkt, en dat je het anders zou willen organiseren, maar dat je niet weet hoe…

“Alles wordt op mijn bord gegooid, zonder dat er rekening wordt gehouden met mijn tijd, mijn pauze en mijn rust” “Ik vind het moeilijk om dingen uit handen te geven” “Ik denk altijd dat ik het zelf beter kan”

Dagdeel 1: Wat is de spirit waarmee MGV wordt uitgeoefend: samenwerking, acceptatie, compassie en ontlokken? Hoe ontwikkel je de vaardigheid en de  handigheid in reflectief luisteren? Hoe identificeer je de na te streven veranderdoelen? Hoe herken je de verandertaal en de behoudtaal van de patiënt? Hoe ontlok je verandertaal?

Dagdeel 2: Hoe reageer je op verandertaal zodanig dat het sterker wordt? Hoe reageer je op behoudtaal en wrijving zodanig dat deze niet toeneemt? Hoe introduceer je op het juiste moment een veranderplan ? Hoe versterk je het commitment?

Hoe kan het onderling beter in ons artsenteam?

Een-goed-team-samenstellen-met-DISC

Als leidinggevende in een artsenpraktijk heb je soms het idee dat het (nog) niet optimaal loopt in het team met je collega-artsen. Er is overleg met elkaar onderling, maar dan vaak over praktische zaken, vakantieplanningen, wie doet wat etc. Over de samenwerking wordt zelden gesproken. Hoe werken we met elkaar samen? Hoe communiceren we met elkaar? Wat zijn de irritaties onderling? Wat zijn de sterke punten en zwakke punten van ieder? Hoe kunnen we optimaal met elkaar samenwerken, door ieders kracht te bundelen?

Hadden we dit maar eerder gedaan. Nu bedrijp ik waarom mijn collega zo doet? Ik ben meer ‘rood’ en hij is meer ‘blauw’. Dat verklaart de onderlinge irritaties.

Dagdeel 1: Wat is een team? Welke fases zijn er in de teamontwikkeling? Wat doe ik met afwijkende gedrag in mijn team? Hoe haal ik het beste uit mijn team? Hoe breng ik mijn team in kaart? Wie kan wat het beste wat doen? Wat zijn de sterke en de zwakke kanten van mijn team?

Dagdeel 2: Hoe geef ik leiding aan deze mensen? Wat zijn de verschillen tussen de collega’s? Hoe accepteren  we dat er verschillen zijn? Hoe maken we gebruik maken van elkaars sterke kanten? Wat zijn de normen en waarden? Hoe geven we elkaar feedback geven op een manier  waarin er geen ruzie ontstaat? Hoe spreken we de frustraties naar elkaar uit? Hoe optimaliseren we de samenwerking?

Slecht nieuws gesprek

slechtnieuws

U werkt in de gezondheidzorg met patienten. U doet dit met veel plezier, echter soms moet u ook een minder leuke boodschap doorgeven aan uw clienten/patienten. Dit onderdeel blijft een van de moeilijkste onderdelen van uw werkzaamheden. Wat hoe doet u het goed? Hoe gaat u om met emoties bij de ander?

Presenteren

Soms is het luisteren naar een presentatie heel erg saai. Je vraagt je als publiek af wat je hier doet, in deze zaal. Je dwaalt helemaal af met je gedachten en vecht tegen de slaap. Deze presentatie is ver van boeiend. Sommige mensen daarentegen komen heel goed over als ze presenteren. Het publiek is geboeid en gaat ook nog doen wat de spreker van ze verwacht. Hoe komt dat toch?

Hoe maak je vooraf een presentatie die wel boeit en die precies is afgestemd op datgene dat het publiek wil horen. Hoe houd je het publiek betrokken bij je verhaal?

De training behandelt de theorie die nodig is voor doen van slechtnieuwsgesprekken. Echter slechtnieuwsgesprekken leert u vooral door het te doen. De training zal bestaan uit veel praktijkoefeningen. Daarnaast krijgt u persoonlijke feedback van een ervaren trainer en uw medecursisten, over uw vaardigheden. Inventarisatie van slechtnieuwsgesprekken. Uitleg van theorie over slecht nieuwsgesprekken. Hoe maak je contact met de patiënt? Hoe voer je een slecht nieuws gesprek? Hoe vang je de  emoties op bij de ander? Oefenen met het doen van slechtnieuwsgesprekken (eventueel met filmopname) en het nabespreken hiervan.

%d bloggers liken dit: